Wat is bewindvoering?

Wanneer u als gevolg van een geestelijke of verstandelijke handicap, verslaving, ziekte of ouderdom niet langer in staat bent uw financiële zaken te beheren, dan kunt u uw financiën uitbesteden aan een professionele bewindvoerder.

Werkzaamheden die bij bewindvoering voor cliënt worden gedaan bestaan onder andere uit:

 • Aanvragen beschermingsbewind en indien nodig mee naar de zitting
 • Inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen en het opstellen van een boedelbeschrijving voor de rechtbank
 • Betalingen verrichten van de financiële verplichtingen die onderbewindgestelde(n) is aangegaan.
 • Het uitvoeren van administratieve taken, die hiermee in verband staan
 • Het bijhouden van een financiële administratie voor onderbewindgestelde(n)
 • Maken van een financieel maandbudgetplan
 • Informatie inwinnen bij diverse relevante instanties / instellingen
 • Wijzigen van gegevens bij instanties / instellingen
 • Afsluiten van verzekeringen (zover nog niet aanwezig). WA en uitvaart zijn verplicht.
 • Openen van bankrekening(en)
 • Aanvragen relevante toeslagen, voorlopige teruggaven bij de belastingdienst en andere voorzieningen om de inkomsten te optimaliseren
 • Aanvraag kwijtschelding lokale belastingen
 • Verzorgen van jaarlijkse belastingaangifte ( box 1 )
 • Aanvragen bijzondere bijstand voor kosten beschermingsbewind, indien van toepassing
 • Postverwerking en tevens de post naar u toe verzenden
 • Informeren en adviseren bij juridische zaken
 • Het maandelijks versturen van een overzicht van de inkomsten en uitgaven in de vorm van bankafschriften van de beheerrekening